ในปี 2015 บริษัทวิจัยนานาชาติแห่งหนึ่งรายงานว่า มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ 245 ล้านตัวทั่วโลก และมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ทุกปี นอกจากนั้นยังมีผู้คนอีกนับล้านที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปทุกวัน ตั้งแต่รูปงานวันเกิดจนถึงรูปการปล้นธนาคาร ไม่ว่าเราจะยินดีกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น หรือบ่นกับความเป็นส่วนตัวที่ลดลง เราก็อาศัยอยู่ในสังคมโลกที่มีกล้องอยู่ทุกหนแห่ง

พระธรรมฮีบรูในพันธสัญญาใหม่บอกว่าในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เราถูกเปิดโปงและถูกจับได้ชัดเจนยิ่งกว่ากล้องวงจรปิดใดๆ พระวจนะของพระองค์เป็นเหมือนดาบสองคมที่แทงทะลุตัวตนที่ลึกที่สุดของเรา เพื่อ “วินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรพระองค์ แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วย” (ฮบ.4:12-13)

พระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเคยเผชิญกับความอ่อนแอและการทดลองเหมือนกับเรา แต่มิได้ทรงทำบาป เราจึงสามารถ “มีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ” (ฮบ.4:15-16) เราไม่จำเป็นต้องหวาดกลัว แต่มั่นใจได้ว่าเราจะพบพระคุณเมื่อเราเข้าหาพระองค์