ภรรยาของผมทำเนื้อตุ๋นได้อร่อยมาก เธอใช้เนื้อดิบ ตามด้วยมันฝรั่งและมันเทศหั่นแว่น คึ่นฉ่าย เห็ด แครอทและหัวหอม ใส่รวมกันในหม้อตุ๋น หกหรือเจ็ดชั่วโมงต่อมากลิ่นก็หอมฟุ้งไปทั่วบ้าน คำแรกที่ชิมนั้นวิเศษมาก การรอคอยให้ส่วนผสมต่างๆ ในหม้อทำงานด้วยกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากอยู่ลำพัง ก็เพื่อความสุขของผม

เมื่อเปาโลใช้วลีว่า “ทำงานด้วยกัน” ในบริบทของการทนทุกข์ ท่านใช้คำซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่า การประสานกำลังกัน ท่านเขียนว่า “เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประ สงค์ของพระองค์” (รม.8:28) ท่านต้องการให้ชาวโรมรู้ว่าพระเจ้า ผู้ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างสอดคล้องกับแผนการของพระองค์ เพื่อผลดีแก่พวกเขา ผลดีที่เปาโลพูด ถึงไม่ใช่พระพรชั่วคราวด้านสุขภาพ เงินทอง การยกย่องหรือความสำเร็จ แต่ “ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์” (รม.8:29)

ขอให้เรารอคอยด้วยความอดทนและมั่นใจ เพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงนำเอาความโศกเศร้า ความทุกข์ ความชั่วร้ายทั้งหมดให้มาทำงานร่วมกันเพื่อพระเกียรติของพระองค์ และเพื่อประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเรา พระองค์ทรงต้องการสร้างเราให้เหมือนพระเยซู