ว่ากันว่า แอน เฮอร์เบิร์ต นักเขียนชาวอเมริกัน เป็นผู้เขียนข้อความ “จงฝึกสำแดงความเมตตาไปทั่วและทำดีเพราะทำได้” บนผ้ารองจานในร้านอาหารในปี 1982 ต่อมาข้อความนี้เป็นที่รู้จักผ่านภาพยนตร์และวรรณกรรมและกลายเป็นคำที่เราใช้ทั่วไป

คำถามคือ “ทำไม” ทำไมเราต้องสำแดงความเมตตาแก่ผู้อื่น สำหรับผู้ที่ติดตามพระเยซู คำตอบนั้นชัดเจน คือ เพื่อสำแดงพระเมตตากรุณา และความปรานีของพระเจ้า

มีตัวอย่างเรื่องนี้ในพันธสัญญาเดิม จากเรื่องราวของนางรูธ ผู้อพยพจากโมอับ เธอเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ต่างแดน ที่ซึ่งเธอไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังยากจน ต้องหวังพึ่งความเอื้อเฟื้อจากผู้อื่นซึ่งไม่สนใจเธอ

แต่มีชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่สำแดงความเมตตาและทำให้เธอประทับใจ (นรธ.2:13) เขาอนุญาตให้เธอเก็บข้าวที่ตกในนาของเขา แต่นั่นไม่ใช่แค่การให้ทาน ความเห็นอกเห็นใจของเขาได้สำแดงพระเมตตากรุณาและความรักมั่นคงของพระเจ้า ผู้ที่เธอสามารถเข้าลี้ภัยใต้ปีกของพระองค์ได้ เธอกลายเป็นเจ้าสาวของโบอาส เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้า และเป็นหนึ่งในลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซู ผู้นำความรอดมาสู่โลก (ดู มธ.1:1-16)

เราไม่มีทางรู้ว่าการสำแดงความเมตตาในนามพระเยซู จะก่อให้เกิดสิ่งใดบ้าง