ในปี 2014 เกิดหลุมยุบใต้พิพิธภัณฑ์รถคอร์เวตต์แห่งชาติในเคนตักกี ทำให้รถสปอร์ตโบราณเชฟโรเลต คอร์เวตต์ตกลงไป 8 คัน สร้างความเสียหายรุนแรงแก่ตัวรถ บางคันไม่สามารถซ่อมได้อีก

รถคันหนึ่งได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ รถคอร์เวตต์คันที่ 1 ล้าน ซึ่งออกจากสายพานผลิตในปี 1992 เป็นคันที่มีมูลค่าสูงสุด สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมันถูกยกขึ้นจากหลุมน่าประทับใจ ผู้เชี่ยวชาญใช้และซ่อมแซมชิ้นส่วนเดิมเกือบทั้งหมดจนสภาพเหมือนใหม่ แม้ว่าสิ่งงดงามนี้จะเคยอยู่ในสภาพยับเยิน ตอนนี้กลับดูดีเหมือนวันที่มันถูกผลิตออกมา

ของเก่าและเสียหายถูกสร้างใหม่

นี่ทำให้เรานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้แก่ผู้เชื่อพระเยซู ในวิวรณ์ 21:1 ยอห์นเล่าว่าได้เห็น “ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” นักวิชาการด้านพระคัมภีร์หลายท่านมองว่าโลก “ใหม่” คือโลกที่ถูกปรับปรุงใหม่ เพราะการศึกษาคำว่า ใหม่ ในที่นี้พบว่าหมายถึง “สดใหม่” หรือ “ถูกซ่อมแซมใหม่” หลังจากสิ่งผุพังเก่าๆ ถูกชำระออกไป พระเจ้าจะทรงรื้อสิ่งที่เสื่อมโทรมของโลกนี้ และจัดเตรียมที่ที่สดใหม่แต่คุ้นเคยให้บรรดาผู้เชื่อได้อาศัยอยู่กับพระองค์

ให้เราใคร่ครวญความจริงอันน่าอัศจรรย์นี้ โลกที่ใหม่สดใสสวยงาม และคุ้นเคย ลองจินตนาการถึงฝีพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดู