สิงหาคม 2010 ทั่วโลกพากันสนใจปล่องเหมืองใกล้เมืองโคปีอาโป ประเทศชิลี คนงานเหมือง 33 คนเบียดเสียดอยู่ในความมืดใต้พื้นดิน 2,300 ฟุต โดยไม่รู้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ หลังจากรอคอย 17 วัน ก็ได้ยินเสียงเจาะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจาะรูขนาดเล็กบนเพดานปล่อง และเจาะเพิ่มอีก 3 รู เพื่อส่งน้ำ อาหาร และยา คนงานต้องอาศัยช่องนี้เพื่อรับสิ่งยังชีพที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตรอด วันที่ 69 ทีมกู้ภัยดึงคนงานคนสุดท้ายขึ้นมาอย่างปลอดภัย

ไม่มีใครใช้ชีวิตได้โดยปราศจากสิ่งจำเป็นจากภายนอก พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล ประทานทุกสิ่งที่เราต้องการเหมือนช่องที่ถูกเจาะเพื่อคนงาน คำอธิษฐานก็เป็นช่องทางเชื่อมเรากับพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกอย่าง

พระเยซูทรงหนุนใจเราให้อธิษฐานว่า “ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้” (มธ.6:11) ในสมัยของพระองค์ ขนมปังคือสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิต และแสดงถึงสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นในชีวิตประจำวัน พระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐาน ไม่เพียงขอสิ่งที่ร่างกายต้องการ แต่ขอทุกสิ่งที่เราต้องการด้วย เช่น ความสะดวกสบาย การเยียวยารักษา ความกล้าหาญ และสติปัญญา

เราเข้าถึงพระองค์ได้ทุกเวลาโดยการอธิษฐาน และพระองค์ทรงทราบสิ่งที่เราต้องการก่อนที่เราจะทูลขอ (มธ.6:8) คุณกำลังมีปัญหาเรื่องใดในวันนี้ “พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์” (สดด.145:18)