ข่าวสารโถมกระหน่ำใส่เราทั้งทางอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุและอุปกรณ์พกพา ส่วนใหญ่บอกเล่าแต่เรื่องร้าย เช่น อาชญากรรม การก่อการร้าย สงครามและปัญหาเศรษฐกิจ แต่ก็มีบางครั้งที่มีข่าวดี แทรกขึ้นมาในช่วงเวลาอันมืดมิดไปด้วยความโศกเศร้าและสิ้นหวัง เช่น เรื่องราวการเสียสละ การค้นพบทางการแพทย์ หรือความคืบหน้าด้านสันติภาพในดินแดนที่มีสงคราม

ถ้อยคำของบุคคลสองคนในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนำความหวังอันยิ่งใหญ่มาให้ผู้คนที่เหนื่อยหน่ายกับความขัดแย้ง

ระหว่างที่นาฮูมพูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมายังชนชาติที่โหดเหี้ยมและทรงอำนาจท่านกล่าวว่า “ดูเถิด เท้าของผู้นำข่าวดีมาที่บนภูเขา ผู้โฆษณาสันติภาพ” (นฮม.1:15) ซึ่งนำความหวังมายังผู้คนที่ถูกกดขี่ด้วยความทารุณ

ถ้อยคำคล้ายกันปรากฏในพระธรรมอิสยาห์ “เท้าของผู้นำข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขา ผู้โฆษณาสันติภาพ ผู้นำข่าวดีของเรื่องดี ผู้โฆษณาความรอด” (อสย.52:7)

คำพยากรณ์ของนาฮูมและอิสยาห์ที่ให้ความหวังใจ สำเร็จเป็นจริงในคริสต์มาสแรก เมื่อทูตสวรรค์กล่าวแก่คนเลี้ยงแกะว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด” (ลก.2:10-11)

ข่าวพาดหัวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทุกวัน คือข่าวดีที่สุดที่เคยมีมา ที่ว่า พระคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงบังเกิดแล้ว!