ในการทำพันธกิจเด็กที่คริสตจักร เราจะแจกการ์ดให้กับเด็ก เมื่อเราสังเกตเห็นว่าพวกเขาประพฤติตัวดี เด็กๆ จะสะสมเพื่อไว้แลกของรางวัลที่พวกเขาได้รับเพราะตัดสินใจทำสิ่งถูกต้อง เราพยายามส่งเสริมให้มีการประพฤติดีแทนที่จะจดจ่อที่ความประพฤติที่แย่

เมื่อผู้นำกิจกรรมคนหนึ่งยื่นการ์ดให้กับไทรีวัย 11 ขวบ ไทรีตอบว่า “ไม่เป็นไรครับ ผมไม่ต้องการการ์ด ผมอยากทำดี และไม่ได้ต้องการรางวัลตอบแทน” สำหรับเขาแล้ว การทำความดีคือรางวัลในตัวของมันเอง เขาได้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และต้องการดำเนินชีวิตตามนั้น ไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่

ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซู เราจะได้รับรางวัลเมื่อถึงวันหนึ่ง พระธรรม 2 โครินธ์ 5:10 บอกว่า เราทุกคนจะ “ได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชั่ว” แต่อย่าให้รางวัลเป็นแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรม หรือเพื่อเราจะได้รับความรอด แต่ขอให้เรามีใจปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ เพราะเรารักพระองค์

เมื่อเรารักพระเจ้า เราย่อมมีเป้าหมายที่จะทำให้พระองค์ผู้ทรงรักเราก่อนพอพระทัย (1 ยน.4:19) และที่จะปรนนิบัติพระองค์ด้วยแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ (สภษ.16:2; 1 คร.4:5) รางวัลยอดเยี่ยมที่สุด คือการได้ไปอยู่กับพระองค์!