บางครั้งการทำความสะอาดห้องใต้หลังคาของคุณปู่ก็ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ผลตอบแทนที่ว่าคือการค้นพบการ์ดเบสบอลอายุกว่า 100 ปีในสภาพใหม่เอี่ยม นักประเมินราคาตีราคาการ์ดชุดนี้ไว้ 90 ล้านบาท

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การ์ดมีมูลค่าสูงก็คือมันถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นคือ การ์ดนี้เป็นของแท้ หากเป็นของปลอม ไม่ว่าจะดูดีแค่ไหนก็ไม่มีค่ามากไปกว่ากระดาษธรรมดาเท่านั้น

อัครทูตเปาโลก็กล่าวถึงคริสต์ศาสนาในทำนองเดียวกัน ท่านกล่าวว่า ความเชื่อของเราจะไร้ค่าและเป็นของปลอม หากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูไม่ใช่เรื่องจริง เปาโลต้องมีความกล้าและความเชื่อมั่นในแผนการของพระเจ้ามาก จึงพูดได้ว่า “ถ้าพระคริสต์มิได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา การเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลัก ทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่ มีหลักด้วย” (1 คร.15:14) และ “ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน” (1 โครินธ์ 15:17)

ความเชื่อของคริสเตียนตั้งอยู่บนความจริงข้อนี้ คือ พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตาย สรรเสริญพระเจ้าสำหรับหลักฐานที่ชัดเจนว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ (1 โครินธ์ 15:3-8) ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงและเราสามารถฝากอนาคตของเราไว้และพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงได้เพราะความจริงข้อนี้ – JDB