จะใช้ไม้ค้ำหรือไม่? เป็นคำถามที่มาริลีนต้องตอบเมื่อเธอปลูกต้นไม้ช่วงหน้าร้อนปีที่แล้วคนขายบอกว่า “ค้ำไว้สักปีมันจะได้ไม่ล้มเวลาถูกลมแรงพัด จากนั้นค่อยเอาไม้ค้ำออกเพื่อปล่อยให้มันหยั่งรากลงไปเอง” แต่เพื่อนบ้านบอกเธอว่า “การเอาไม้ไปค้ำอาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดีต้นไม้จำเป็นต้องหยั่งรากที่แข็งแรงลงทันที ไม่เช่นนั้นมันจะไม่มีวันมีรากที่แข็งแรงได้ การไม่เอาไม้ไปค้ำจะเป็นผลดีต่อความแข็งแรงของต้นไม้ในระยะยาว”

เราเองก็มีคำถามเดียวกันนี้ในเรื่องความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีบางคนประสบปัญหาชีวิต เราจะ “เข้าไปค้ำจุน” โดยการยื่นมือเข้าไปช่วย หรือจะปล่อยให้คนนั้น “หยั่งรากที่แข็งแรง” โดยปล่อยให้เขารับผลการกระทำของตัวเอง ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณของคนนั้นในระยะยาวการแสดงความรักจะทำให้เกิดอะไรและทำเมื่อไร? สุภาษิต 19 ได้ให้มุมมองที่ตรงกันข้าม คือ เราต้องมีใจ “เอ็นดู” และเข้าไปให้ความช่วยเหลือ (สุภาษิต 19:17) แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็มีอันตราย เพราะคุณอาจต้องช่วยแล้วช่วยอีก (สุภาษิต 19:19) การให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีต้องใช้สติปัญญาที่เกินสติปัญญาของเรา

พระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เราดิ้นรนเพียงลำพัง พระองค์จะประทานสติปัญญาให้กับเราเมื่อเราทูลขอ และเมื่อเราพึ่งพิงในพระองค์ รากของเราก็จะหยั่งลึกลงในพระองค์เช่นกัน – AMC