หลังจากแก็บบี้ ดักกลาส นักกีฬาโอลิมปิคร่างเล็ก คว้าเหรียญทองสองเหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่กรุงลอนดอนปี 2012 เธอประกาศว่า “พระเจ้าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังพระองค์ทรงอยู่ข้างคุณเสมอ”

คำพูดเช่นนี้ของนักกีฬาอาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดได้ บางคนอาจตีความไปว่า ถ้าฉันแข่งกีฬากับคุณและพระเจ้าทรงช่วยฉัน ฉันจะไม่มีวันแพ้ แต่ถ้าเราดูสดุดี 118:5-6 เราจะเห็นความหมายที่แท้จริงของประโยคนี้ ผู้เขียนกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระเจ้า จากที่คับแค้นใจของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงตอบข้าพเจ้าและประทานความโล่งใจแก่ข้าพเจ้า มีพระเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่กลัว”

พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วมสมัยแปลข้อ 6ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า” ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีปัญหาเข้ามาในชีวิต พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและความรัก (ที่ “ดำรงเป็นนิตย์” ข้อ 4) จะคอยดูแลและปกป้องเราเสมอ

เราไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์กีฬาโอลิมปิคก่อนจึงจะได้การดูแลแบบนี้จากพระเจ้า เราต้องการการดูแลจากพระองค์เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำและรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เมื่อความสัมพันธ์ซึ่งเราอุตส่าห์ทะนุถนอมขาดสะบั้นไม่ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์เช่นไร เราที่เป็นสาวกของพระคริสต์รู้ว่าจะหาความช่วยเหลือได้ที่ไหน “พระเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า” – JDB