พวกเราหลายคนตัดสินใจเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความเป็นไปได้หากมีโอกาสเพียง 20% ที่ฝนจะตก เราอาจไม่ใส่ใจมากนัก แต่ถ้าสูงถึง 90% เราจะเอาร่มไปด้วย ยิ่งมีความเป็นไปได้มากเท่าไร ก็จะมีผลต่อพฤติกรรมของเรามากขึ้นเท่านั้น เพราะเราต้องการที่จะตัดสินใจอย่างฉลาดและประสบความสำเร็จ

กิจการ 12:1-6 บรรยายถึงสถานการณ์ที่เปโตรมีโอกาสรอดน้อยมาก ท่านถูกจำคุกและ “นอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคน มีโซ่สองเส้นล่ามไว้” มียามเฝ้าอยู่หน้าประตู (กิจการ 12:6) กษัตริย์เฮโรดประหารยากอบ สาวกคนสนิทของพระเยซูไปแล้ว และวางแผนจะจัดการกับเปโตรแบบเดียวกัน (กิจการ 12:1-3) คงไม่มีนักพนันคนไหนวางเงินพนันว่าเปโตรจะมีโอกาสรอด

แต่ถึงกระนั้น พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะช่วยกู้อย่างอัศจรรย์ ซึ่งแม้แต่คนที่อธิษฐานเพื่อท่านยังแทบไม่เชื่อ (กิจการ 12:13-16) พวกเขาต่างพากันประหลาดใจ เมื่อท่านปรากฏตัวขึ้นระหว่างที่พวกเขาประชุมอธิษฐาน

พระเจ้าสามารถกระทำกิจได้โดยไม่ขึ้นกับความเป็นไปได้ เพราะพระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระองค์ พระองค์ผู้ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเรา เป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราอยู่ ไม่ว่าในสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าทรงสามารถสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จมาก หรือตรอมตรมอยู่ในความทุกข์ พระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอ – DCM