เมื่อย้อนกลับไปดูรูปถ่ายเก่าๆ ของครอบครัวฉันกับลูกพี่ลูกน้องมักล้อกันเล่นเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่ตกทอดมาถึงเรา ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเห็นมักจะเป็นสิ่งไม่ดี เช่น ขาสั้นฟันเก ผมกระเซิง เราทุกคนบอกได้เลยว่าอวัยวะที่เราไม่ชอบมาจากบรรพบุรุษท่านใดนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว เรายังรับเอาลักษณะนิสัยบางอย่างมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งดีบ้าง แย่บ้าง แต่เราไม่ใส่ใจกับสิ่งเหล่านั้นมากนัก

จากการสังเกตที่ไม่อ้างอิงกับวิทยาศาสตร์ของฉัน ฉันพบว่าผู้คนส่วนใหญ่พยายามทุกวิถีทาง เพื่อเอาชนะความบกพร่องทางกายภาพไม่ว่าโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ เข้าโครงการลดน้ำหนัก เสริมสวย ทำสีผม หรือทำศัลยกรรม แต่แทนที่เราจะพยายามเอาชนะนิสัยที่ไม่ดี เรากลับใช้มาเป็นข้อแก้ตัวที่เราประพฤติไม่ดีฉันเดาว่าเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกง่ายกว่าการเปลี่ยนนิสัย แต่ลองคิดดูว่าจะดีสำหรับเรามากกว่าสักเพียงใด ถ้าเราทุ่มเทพลังงานให้กับการพัฒนาคุณลักษณะของตัวเอง

ในฐานะบุตรของพระเจ้า เราไม่ได้ถูกจำกัดด้วยพันธุกรรม เราสามารถมอบข้อเสียของเราให้กับพระองค์และยอมให้พระองค์เติมเต็มศักยภาพที่ทรงปรารถนาให้เราเป็นเมื่อทรงสร้างเรา คือให้สำแดงความรักของพระองค์ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณและชีวิตของพระบุตรกำลังทำงานในเรา และเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์ (2 คร.3:18) – JAL