ขณะที่ผมกำลังจะออกจากบ้าน บางครั้งมาร์ตี้ ภรรยาของผมจะบอกว่า “คุณจะไปทำงานชุดนี้ไม่ได้นะ!” เธอมักจะติเรื่องอย่างเช่นเน็คไทไม่เข้ากับเสื้อนอกที่สวม หรือสีกางเกงไม่เข้ากับเสื้อกีฬา แม้การถูกตำหนิเรื่องการเลือกเสื้อผ้าอาจทำให้ผมรู้สึกว่าเธอดูถูกรสนิยมอันดีเลิศของผม แต่ผมก็ตระหนักว่าคำติชมของเธอทำให้ผมได้สิ่งที่ดีกว่า

พระคัมภีร์มักจะเรียกร้องให้เรา “สวม” ทัศนคติและการประพฤติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเราในพระคริสต์ บางครั้งคนอื่นรู้จักเราจากเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ เราสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักพระเยซูได้โดยการสวมทัศนคติและการประพฤติที่สำแดงว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราอัครทูตเปาโลแนะนำเราให้ตั้งมาตรฐานการแต่งกายด้วยการสวมเสื้อผ้าอย่างพระเยซู คือ ใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน และการให้อภัย (คส.3:12) และท่านยังเสริมอีกว่า “แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด… และจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่าน” (โคโลสี 3:14-15)

การสวมเสื้อผ้าเหมือนอย่างพระเยซู เริ่มต้นจากการใช้เวลากับพระองค์หากคุณได้ยินพระองค์ตรัสว่า “เจ้าจะออกไปทั้งอย่างนั้นไม่ได้!” จงยอมให้พระองค์นำคุณกลับไปที่ตู้เสื้อผ้า เพื่อพระองค์จะสวมพระลักษณะที่เหมือนพระองค์ให้กับคุณ เพราะนั่นย่อมดีกว่า! – JS