แฟรงค์ เท็ด และผม ไปตกปลากันที่ทะเลสาบไรซ์ ในรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เราอยู่บนเรือทุ่นท้องแบน และปลาก็มากินเบ็ดขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการเตรียมเหยื่อและเกี่ยวเบ็ด เราเริ่มรู้ตัวว่าปลากินเบ็ดน้อยลง ในที่สุดเราก็รู้เหตุผล เรือของเราไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วกระแสลมที่แรงได้พัดเรือของเราออกไป สมอยึดเรือไว้ไม่ได้และถูกลากไปตามก้นทะเลสาบ เราพายเรือกลับมายังจุดที่มีปลาชุกและทอดสมอกลับลงไปใหม่ แต่ก็ถูกลมพัดออกไปอีก หลังจากพยายามเป็นครั้งที่สาม เราก็ตัดสินใจกลับเข้าฝั่ง เพราะสมอของเราไม่สามารถยึดเรือไว้ได้

สำหรับเรื่องความรอด ความหวังของทอดสมออยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำเพื่อเรา กระแสลมและกระแสคลื่นแห่งความสงสัย ความท้อแท้และการโจมตีจากวิญญาณชั่ว อาจทำให้เราคิดว่าเราไม่มีหลักยึดและความรอดจากพระเจ้าก็ไม่มั่นคง นั่นไม่เป็นความจริง! พระเจ้าทรงสัญญาว่าเรารอดแน่ และพระองค์ไม่มีวันมุสา (ฮบ.6:18-19) ความหวังของเรานั้นมั่นคงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่เราสำเร็จในครั้งเดียว โดยการสิ้นพระชนม์ ฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์

สมอของเราคือ พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นศิลาอันมั่นคง ความรักที่ไร้ขีดจำกัดของพระองค์จะยึดเราไว้มั่นและแน่นหนา – DCE