ข่าวมักนำเสนอรายละเอียดความผิดและคำสารภาพของคนมีชื่อเสียงในทันที ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่ถูกจับเพราะเมาแล้วขับ หรือนักการเมืองที่ทำผิด กระนั้นมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบจิตใจมนุษย์ ดังนั้นเมื่อเราได้ยินคำพูดอึกอักว่า “ผม…เอ่อ…ขอโทษ” เราอาจสงสัยว่าพวกเขากลับใจจริงๆ หรือแค่เสียใจที่ถูกจับได้

เมื่อเราอ่านคำสารภาพของกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ เราเห็นการสำนึกผิดที่แท้จริง ท่านพูดถึงบาปของตนต่อหน้าชุมนุมชนในสดุดี 51 กษัตริย์ผู้ซึ่งทำบาปอันน่าอับอายที่ปกปิดมานานจนถูกเปิดเผย (2 ซมอ.12:1-13; สดด.32:3-5) ได้ร้องขอความเมตตา

ท่านตระหนักว่าบาปของท่านเป็นการดูหมิ่นพระเจ้า ไม่ใช่แค่ดูหมิ่นมนุษย์ และมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่พิพากษาท่านได้ (สดด.51:1-6) ท่านตระหนักว่าท่านต้องได้รับการชำระจากพระเจ้า(สดด.51:7-10) และท่านเฉลิมฉลองการกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยการรับใช้และการนมัสการ (สดด.51:11-17)

เราทุกคนล้วนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า เมื่อเรารู้สึกว่าบาปที่หนักอึ้งกำลังถ่วงเราลง พระพรของการสารภาพบาปและการอภัย (1 ยอห์น 1:9) จะฉุดเราขึ้น พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ย่อมเปลี่ยนบาปของเราให้เป็นโอกาสที่เราจะเติบโตในพระคุณ ความรัก และฤทธิ์อำนาจของพระองค์อย่างแน่นอน! – JDB