ฟรานซิส เชฟเฟอร์ นักเขียนและนักปกป้องความเชื่อคริสเตียน มีปัญหาเรื่องการสะกดคำ เนื่องจากภาวะผิดปกติด้านการอ่านและการสะกดคำ ขณะที่เรียนวิทยาลัย การสะกดคำผิดทำให้เขาได้คะแนนการบ้านทุกชิ้นที่เป็นงานเขียนต่ำกว่าที่ควร ขณะเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งบอกเขาว่า “นี่เป็นงานเขียนเชิงปรัชญาที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งที่ผมเคยอ่านมา แต่ก็สะกดคำได้แย่ที่สุดด้วย ผมจะทำอย่างไรดี? ผมให้คุณผ่านไม่ได้”

ฟรานซิสตอบว่า “อาจารย์ครับ ผมสะกดไม่ได้จริงๆ อาจารย์ช่วยอ่านโดยไม่ต้องสนใจว่าผมจะสะกดผิดหรือถูกได้ไหมครับ”

ศาสตราจารย์คิดอยู่นานและตอบว่า “ผมจะทำตามที่คุณขอ” การตอบสนอง ด้วยความเมตตาและสติปัญญา เป็นที่หนุนใจชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์ผู้นี้ ซึ่งต่อมาได้ช่วยผู้คนมากมายในช่วงทศวรรษที่ 1960-1970 ให้มาเชื่อในพระคริสต์

อิสยาห์พูดถึงพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมาว่า “ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักและไส้ตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ ท่านจะไม่ดับ ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความสัตย์จริง” (อสย.42:3) เป็นภาพบุคคลที่อ่อนสุภาพ แต่ทรงอำนาจผู้ทรงปลดปล่อยผู้ถูกจองจำให้เป็นอิสระและหนุนใจผู้ท้อใจและสิ้นหวัง

พระเยซูเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเราจากความบาป ไม่ใช่เพื่อตำหนิเราตามสภาพที่เราเป็น วันนี้ พระองค์ทรงหยิบยื่นความรอดและการหนุนใจให้กับทุกคนที่หันมาหาพระองค์ – DCM