พ่อของผมมักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของท่านให้เราฟังเสมอ ดังนั้น คุณคงเดาได้ว่าตอนเด็กๆ ผมตื่นเต้นมากแค่ไหนเวลาที่ท่านพาครอบครัวไปที่นั่นในช่วงวันหยุดหน้าร้อน เราไปตกปลาด้วยกันที่แม่น้ำเซนต์โจเซฟ และไปเที่ยวไร่สมัยที่พ่อยังเป็นเด็ก และเรื่องราวต่างๆ ที่ท่านเคยเล่าให้ฟังก็ออกมาโลดแล่น แม้ว่าสถานที่แห่งนั้นจะไม่ใช่บ้านผมจริงๆแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมกลับไปที่นั่นกับลูกหลานของผมเอง ผมจะรู้สึกมีความสุขราวกับเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นด้วย

พระเยซูทรงเล่าให้สาวกของพระองค์ฟังเกี่ยวกับบ้านในสวรรค์ ซึ่งพระองค์ทรงจากมา เพื่อมาอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์คงจะมีความสุขมากเวลาที่ตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก…เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว…เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:2-3) ไม่ต้องแปลกใจเลยว่า พระเยซูผู้ “ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์” (ฮบ.12:2) ก็รอคอยที่จะกลับไปยังบ้านในสวรรค์ พร้อมกับบรรดาบุตรธิดาของพระบิดา

เมื่อคิดถึงภาพที่พระเยซูมารับเรากลับไปบ้านของพระบิดาในสวรรค์ เราจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นรอคอยและอยากบอกข่าวดีกับคนอื่นเกี่ยวกับพระบุตร ผู้เสด็จมาเพื่อช่วยกู้เราจากโลกแห่งความบาป – JS