เมื่อหน้าร้อนปีที่แล้ว คริสตจักรของเราได้เชิญชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อ คาเลบ มาร่วมทีมผู้รับใช้ เมื่อเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเติบโตมาในคอสตาริกา ขณะที่ครอบครัวของเขารับใช้พระเจ้าอยู่ที่นั่น เขาได้พูดถึงพระธรรม (2 ทิโมธี 3:14-17) และบอกว่าเขารู้จักพระคัมภีร์ตั้งแต่เด็ก พ่อแม่ของเขาสอนเขาเรื่องความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าซึ่ง “สามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 3:15) เขายอมรับว่าตนเองได้รับการเตรียมให้เป็นศิษยาภิบาลมาตั้งแต่เด็ก

ที่ประชุมของเรามีโอกาส “พบ” กับครอบครัวของเขาผ่านการประชุมทางวีดีโอ พ่อของเขาท้าทายลูกของตนให้ใช้พระดำรัสของพระเยซูที่ตรัสถึงพระองค์เองในมาระโก 10:45 และสอนเขาว่า “คาเลบ จำคำขวัญของครอบครัวเราเอาไว้นะว่า ‘เรามาอยู่ที่นี่เพื่อปรนนิบัติ ไม่ใช่เพื่อรับการปรนนิบัติ’ ” ไม่แปลกใจเลยที่คนหนุ่มอย่างเขามีความเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อ

ลูกที่พระเจ้าทรงมอบให้เราดูแลเป็นของขวัญอันล้ำค่า รากฐานที่ดีจะช่วยพัฒนาพวกเขาให้เป็นผู้เชื่อที่มีความเป็นผู้ใหญ่ซึ่ง “พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง” (2 ทธ.3:17) โดยความช่วยเหลือของพระเจ้า เราสามารถส่งต่อไม้ผลัดแห่งความเชื่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปได้ การได้เป็นผู้รับใช้เช่นเดียวกับพระเยซูเป็นสิทธิที่พิเศษจริงๆ – CHK