ขณะที่เรากำลังช่วยกันจัดสื่อสิ่งพิมพ์ของมานาประจำวันเพื่อออกร้านที่ออร์แลนโดเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้ว คอรีนได้เข้ามาทักทายเรา ตอนนั้นเกือบเที่ยงแล้วและเธอมั่นใจว่าพวกเราหิวแล้ว แต่ฉันบอกกับเธอว่า “ไม่เป็นไรค่ะ” เธอตอบว่า “ฉันรู้ค่ะว่าคุณไม่เป็นไร แต่พวกคุณต้องมีอะไรรองท้องบ้าง” ไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็กลับมาพร้อมน้ำดื่มเย็นๆและขนม

ตลอดสองวันที่เราอยู่ที่นั่น คอรีนคอยมาดูแลเรา เตรียมน้ำดื่มและอาหารมาให้ และช่วยเอาขยะไปทิ้ง ครั้งหนึ่งฉันขอบคุณและบอกเธอว่า “คอรีน คุณมีของประทานในการต้อนรับแขก” เธอหลบตาลงและตอบว่า “ไม่รู้สิคะ แต่คุณเขียนบทเฝ้าเดี่ยว ส่วนฉันช่วยทำความสะอาด และพระเจ้าทรงได้รับเกียรติ”

ความปรารถนาของคอรีนคือ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น เธอมีของประทานในการต้อนรับแขกแน่นอนและเธอก็ทำได้ดีทีเดียว พระเจ้าทรงให้ลูกของพระองค์แต่ละคนมีทักษะและความสามารถ เพื่อพระองค์จะดูแลผู้อื่นผ่านทางเราได้ คุณสามารถค้นหาของประทานเหล่านั้นได้ในโรม 12:4-13, 1 โครินธ์ 12:27-31, เอเฟซัส 4:7-12 และ 1 เปโตร 4:9-11

พระเจ้าทรงให้ของประทานกับเรา “เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวง โดยทางพระเยซูคริสต์ พระสิริและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์” (1 ปต.4:11) – AMC