ที่หาดทรายในประเทศอุรุกวัย มีมือคอนกรีตขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนโผล่มาจากใต้ผืนทรายและส่วนนิ้วมือชี้ขึ้นฟ้า เรียกว่า อนุสาวรีย์ผู้จมน้ำ ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า “มือ” อันเป็นผลงานของศิลปินชาวชิลีชื่อ มาริโอ อิราราซาบัล สร้างไว้เพื่อเตือนบรรดานักว่ายน้ำถึงอันตรายของการจมน้ำ อนุสาวรีย์ “มือ” กลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่จุดประสงค์แท้จริงของมันก็ยังเหมือนเดิมคือ เพื่อเตือนนักว่ายน้ำถึงความน่ากลัวของทะเล

พระคำของพระเจ้าก็ประกอบด้วยคำเตือนพระธรรมฮีบรูได้เขียนเตือนเกี่ยวกับความน่ากลัวของจิตใจเอาไว้ว่า “ดูก่อน ท่านพี่น้องทั้งหลาย จงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อ คือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า วันนี้’ เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป” (ฮบ.3:12-13)

พระธรรมตอนนี้เป็นการทบทวนถึงการที่ชนชาติอิสราเอลไม่เชื่อฟังและต่อต้านพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร แม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหลายร้อยปีก่อนที่จะมีการเขียนหนังสือฮีบรู แต่คำสอนฝ่ายวิญญาณยังนำมาใช้ได้ในทุกวันนี้เราต้องหนุนใจกันเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจแข็งกระด้างเพราะบาป

ป้ายเตือนมีไว้เพื่อให้เราปลอดภัย ขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานคำเตือนในพระวจนะของพระองค์เพื่อปกป้องเรา เนื่องด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อเรา – HDF