การกระทำของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมด เซบาสเตียน จังเกอร์ นักหนังสือพิมพ์ ได้ติดตามทหารหมู่หนึ่งไป เขาเห็นทหารคนหนึ่งเดินไปบอกเพื่อนทหารอีกคนหนึ่ง ซึ่งเชือกรองเท้าของเขาระพื้น เขาไม่ได้ทักเพราะห่วงความสวยงาม แต่เพราะเชือกรองเท้าหลุดทำให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยง เพราะเขาอาจจะสะดุดและหกล้มในนาทีวิกฤติ จังเกอร์ตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนด้วย

“เชือกรองเท้า” ของอาคานก็ “หลุด” และเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่า บาปไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัว หลังจากอิสราเอลรบชนะเมืองเยรีโค พระเจ้าตรัสสั่งโยชูวาอย่างชัดเจนว่าให้จัดการอย่างไรกับเมืองนี้และทรัพย์สิ่งของที่ยึดมาได้ (ยชว.6:18) ประชาชนต้องอยู่ “ห่างไกลจากของที่ต้องทำลายถวายนั้น” และนำเงินและทอง “เข้าไปไว้ในคลังของพระเจ้า” (ยชว.7:18-19) แต่พวกเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ (ยชว.7:1) ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ว่า ไม่ใช่อิสราเอลทุกคน แต่มีคนเดียวเท่านั้นที่ทำบาป คือ อาคาน และการกระทำของเขาทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบและพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติ

ในฐานะสาวกของพระเยซู เราเป็นของกันและกัน และการกระทำของเราแต่ละคนจะส่งผลกระทบต่อพระนามของพระเจ้า และพระกายทั้งหมดของพระคริสต์ ให้เรา “ผูกเชือกรองเท้าให้แน่น” เพื่อที่เราทุกคนจะร่วมกันถวายเกียรติอันสมควรแด่พระองค์ร่วมกัน – MW