ฉันเติบโตมาในเมืองเล็กๆ ไม่มีคนมีชื่อเสียงไม่มีถนนที่คลาคล่ำไปด้วยรถ ไม่มีอะไรให้ทำมากนัก แต่ฉันขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอที่เติบโตมาท่ามกลางความสงบและเรียบง่าย

เย็นวันหนึ่งฉันกับสามีมีโอกาสไปรับประทานอาหารเย็นเพื่อพูดคุยธุรกิจกับคนที่เราเพิ่งรู้จักได้ไม่นาน เธอถามฉันว่า ฉันมาจากที่ไหน พอฉันบอก เธอพูดว่า “คุณไม่ขายหน้าหรือที่ต้องตอบว่าคุณมาจากที่นั่น” ฉันไม่แน่ใจว่าเธอแกล้งพูดติดตลกหรืออย่างไร ฉันจึงตอบไปเพียงว่า “ไม่ค่ะ”

แม้เมืองของฉันอาจจะดูเล็กเพราะไม่มีอะไรที่ล้ำสมัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอะไรเลย ครอบครัวของฉันเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร ซึ่งเป็นชุมชนที่บรรดาพ่อแม่ต่างก็เลี้ยงดูลูกๆ “ด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (อฟ.6:4)

พระเยซูเองก็เติบโตมาในเมืองเล็กๆ ชื่อ นาซาเร็ธ ชายที่ชื่อนาธานาเอลถามว่า “สิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ” (ยอห์น1:46) พระเยซูทรงพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเป็นไปได้ พระองค์ทรงเติบโตมาจากที่ที่ไม่มีความสำคัญ แต่พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมด

ประสบการณ์สอนฉันและพระคัมภีร์ก็ยืนยันว่า คุณเติบโตมาจากไหนไม่สำคัญเท่ากับคุณเติบโตมาอย่างไร บางครั้งเราอาจจะรู้สึกด้อยค่าเมื่อเทียบกับคนที่มีพื้นเพดีๆ แต่เราเป็นคนสำคัญสำหรับพระเจ้า และพระองค์สามารถทำให้เราเข้มแข็งในฝ่ายจิตวิญญาณและเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา – JAL