ร่วมเป็นอาสาสมัคร

คุณเคยคิดหรือไม่ว่าคุณอยากมีส่วนช่วยชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคนนับล้าน หรือคุณอาจคิดว่าคงไม่มีทางเป็นไปได้ โอกาสนั้นมาถึงแล้วโดยการรับใช้พระเจ้าร่วมกับพันธกิจมานาประจำวัน
หากคุณมีเวลา ความตั้งใจ ความสามารถ หรือทักษะบางอย่าง คุณก็สามารถมีส่วนกับเรา

มีพี่น้องและเพื่อนสมาชิกจำนวนมากถามว่า จะมีส่วนร่วมรับใช้กับพันธกิจมานาฯ ในฐานะอาสาสมัครได้อย่างไร เราตอบข้อสงสัยไว้ดังนี้

ฉันไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำพันธกิจอะไรเลย แล้วฉันจะช่วยได้อย่างไร?

คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำพันธกิจมาก่อน ขอเพียงคุณมีความปรารถนาอย่างจริงใจ ที่จะร่วมรับใช้ตามความสามารถของคุณ

ฉันไม่คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ของพันธกิจมานาประจำวัน ฉันควรทำอย่างไร

เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนยินดีต้อนรับอาสาสมัครที่สละเวลาเข้ามามีส่วนร่วมรับใช้ ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่น

ทำไมจึงต้องมีอาสาสมัคร

พันธกิจมานาประจำวันปรารถนาที่จะนำพระพรไปสู่คนไทยอีกมากมาย ดังนั้น ลำพังเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนของพันธกิจมานาประจำวัน ไม่อาจทำให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงได้
ดังนั้น เราจึงต้องการอาสาสมัครที่มีใจปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้า มามีส่วนร่วมในงานของเรา สิ่งที่อาสาสมัครทำ ไม่เพียงช่วยให้งานสำเร็จได้ แต่ยังเป็นเหมือนคำหนุนใจให้เจ้าหน้าที่เต็มเวลากระตือรือร้นในการรับใช้พระเจ้าด้วย

ฉันต้องจัดสรรเวลาช่วยงานของมานาประจำวันอย่างไรบ้าง

คุณสามารถจัดสรรเวลาที่จะรับใช้พระเจ้าร่วมกับเราให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆ ที่คุณทำในชีวิตแต่ละวัน ซึ่งงานที่คุณจะมีส่วนร่วมนั้น มีกำหนดเวลาแตกต่างกันไปตามชนิดของงาน
มีอาสาสมัครที่ร่วมรับใช้กับเราตั้งแต่ 8 -70 ชั่วโมงต่อเดือน บางคนก็ร่วมรับใช้เป็นครั้งคราว บางคนก็รับใช้โดยกำหนดตารางเวลาเป็นรายสัปดาห์ เราจะพยายามปรับแผนให้เหมาะสมและตรงความต้องการของคุณมากที่สุด

ฉันจะมีบทบาทอะไรได้บ้างในการร่วมรับใช้ที่นี่

เรามีงานหลากหลายให้คุณทำได้ตั้งแต่งานที่ไม่ต้องใช้ทักษะมาก เช่นการจัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ งานเอกสาร หรืองานที่ต้องใช้ทักษะ เช่น การตัดต่อวีดีโอ การทำเว็บไซท์ การแปล การเรียบเรียง การพิสูจน์อักษร การปฐมนิเทศจะช่วยให้อาสาสมัครได้เข้าใจพันธกิจ มาตรฐานและนโยบายของมานาประจำวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราร่วมมือกับอาสาสมัครในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้าง และให้โอกาสในการรับใช้อย่างมีคุณค่า

สมัครแล้วจะได้อะไร

งานอาสาสมัคร มีเป้าหมายคือหาจุดร่วมระหว่างภาระใจของอาสาสมัครกับการรับใช้พระเจ้าในงานของมานาฯ เราต้องการเป็นผู้อารักขาเวลาและความสามารถที่ดีของคุณและต้องการให้คุณชื่นชมยินดีที่สุดเมื่อได้ร่วมรับใช้ หากคุณสนใจรับใช้พระเจ้าในฐานะอาสาสมัคร กรุณาติดต่อเรา