แท็ก: สรรเสริญ

ดนตรีแห่งจักรวาล

หอสังเกตการณ์แห่งหนึ่งขององค์การนาซาได้พบหลุมดำขนาดมหึมาที่ส่งเสียงได้ ซึ่งอยู่ที่กลุ่มกาแลคซีเปอร์ซูสที่ห่างจากโลกราว250 ล้านปีแสง และมีการสั่นสะเทือนที่คลื่นความถี่บีแฟลต ซึ่งต่ำเกินกว่าระดับเสียงที่หูมนุษย์จะได้ยิน อยู่ในขั้นเสียงที่ต่ำกว่ามิดเดิลซีถึง 57 ขั้นเสียง

อ่านต่อ »

พลังแห่งการสรรเสริญ

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน อ่าน: อิสยาห์ 61:1-3 พระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้…เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ – อิสยาห์ 61:1,3 อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 1-3, ลูกา 8:26-56 การสรรเสริญนั้นมีฤทธิ์เดช! เมื่อโรเบิร์ต แมคเชนี ศิษยาภิบาลชาวสก็อตรู้สึกเย็นชาต่อเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจนกว่าจะได้รับการฟื้นใจในพระวิญญาณ สมาชิกในบ้านของเขาจะทราบว่าเขาตื่นแล้ว เพราะเขาจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญ วันหนึ่งเมื่อเขากำลังเตรียมจิตใจก่อนเทศนา เขาบันทึกว่า “จิตใจของผมปรารถนาจะถูกสร้างให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือเปล่า?…พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง…ผมสัมผัสได้ว่าผมไร้ชีวิตชีวาอย่างรุนแรง และผมเองก็รู้สึกเศร้าหมองที่ผมไม่รู้สึกต่อความไร้ชีวิตชีวานั้น จนกระทั่งช่วงเย็นผมจึงได้รับการฟื้นฟู จิตวิญญาณของผมสงบลงโดยการ [ร้องเพลงสรรเสริญ] และอธิษฐาน” แมคเชนีได้รับการยกชูขึ้นผ่านทางการสรรเสริญพระเจ้า บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่ากำลังติดหล่มเหมือนที่จอห์น บันยัน เรียกว่า “หล่มแห่งความหมดหวัง” จงถวายบทเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิตย์” (89:1) แล้วคำสรรเสริญจะไม่เพียงออกมาจากปากของเราเท่านั้น แต่จะออกมาจากใจด้วย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาจะประทาน “น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย” (อสย.61:3) “เป็นการดีที่จะร้องเพลงถวายสดุดีแด่พระเจ้าของเรา” ตลอดเวลา (สดด. 147:1) -PVG…

อ่านต่อ »

พลังแห่งการสรรเสริญ

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน อ่าน: อิสยาห์ 61:1-3 พระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้…เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ – อิสยาห์ 61:1,3 อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: 1 ซามูเอล 1-3, ลูกา 8:26-56 การสรรเสริญนั้นมีฤทธิ์เดช! เมื่อโรเบิร์ต แมคเชนี ศิษยาภิบาลชาวสก็อตรู้สึกเย็นชาต่อเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจนกว่าจะได้รับการฟื้นใจในพระวิญญาณ สมาชิกในบ้านของเขาจะทราบว่าเขาตื่นแล้ว เพราะเขาจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญ วันหนึ่งเมื่อเขากำลังเตรียมจิตใจก่อนเทศนา เขาบันทึกว่า “จิตใจของผมปรารถนาจะถูกสร้างให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือเปล่า?…พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง…ผมสัมผัสได้ว่าผมไร้ชีวิตชีวาอย่างรุนแรง และผมเองก็รู้สึกเศร้าหมองที่ผมไม่รู้สึกต่อความไร้ชีวิตชีวานั้น จนกระทั่งช่วงเย็นผมจึงได้รับการฟื้นฟู จิตวิญญาณของผมสงบลงโดยการ [ร้องเพลงสรรเสริญ] และอธิษฐาน” แมคเชนีได้รับการยกชูขึ้นผ่านทางการสรรเสริญพระเจ้า บางครั้งคุณอาจรู้สึกว่ากำลังติดหล่มเหมือนที่จอห์น บันยัน เรียกว่า “หล่มแห่งความหมดหวัง” จงถวายบทเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าเป็นนิตย์” (89:1) แล้วคำสรรเสริญจะไม่เพียงออกมาจากปากของเราเท่านั้น แต่จะออกมาจากใจด้วย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาจะประทาน “น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย” (อสย.61:3) “เป็นการดีที่จะร้องเพลงถวายสดุดีแด่พระเจ้าของเรา” ตลอดเวลา (สดด. 147:1) -PVG…

อ่านต่อ »

งามเลิศ

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม อ่าน: วิวรณ์ 5:8-14 พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควร! – วิวรณ์ 5:12 อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี: กันดารวิถี 23-25, มาระโก 7:14-37 เมื่อฉันเป็นคริสเตียนใหม่และไปโบสถ์ตอนอายุ 19 ปี ฉันหลงรักการร้องเพลงสรรเสริญที่มาจากความเชื่ออันยิ่งใหญ่ในทันที หัวใจฉันเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและการขอบพระคุณเมื่อได้ร้องถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราผ่านทางพระคริสต์ แล้วเพลงสรรเสริญ “พระเยซู ผู้งามเลิศ” (ปลายทศวรรษที่ 1600) ก็ได้กลายเป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่ง ฉันรักท่วงทำนองที่เรียบง่ายและความน่ายำเกรงของพระเยซูที่เรายกย่องในเพลงนี้ แสงแดดส่องงามสดศรี แสงดวงจันทร์ยิ่งงามกว่านี้ ยังแสงดวงดาวซึ่งส่องเป็นประกาย พระเยซูบริสุทธิ์ งามเลิศด้วยรัศมี เหล่าทูตสวรรค์จึงกราบถวาย พระเยซูผู้งามเลิศ ผู้ทรงครอบครองทั่วโลกา ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ ตัวข้าจะรักพระองค์ ข้าขอเทิดทูนพระองค์ เป็นรัศมีและเป็นมงกุฎ พระบุตรของพระเจ้าที่เรากล่าวถึงในบทเพลงนี้ได้เสด็จมาในโลก ทรงใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ และสละพระองค์เองบนไม้กางเขนเพื่อเรา (ลก.23:33) ทรงเป็นขึ้นจากตาย (ลก.24:6) และบัดนี้ประทับที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า (ฮบ.1:3) วันหนึ่งเราจะได้ร่วมกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ร้องสรรเสริญพระองค์ว่า “ขอให้คำสดุดีและเกียรติ และพระสิริและฤทธิ์เดช จงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์”…

อ่านต่อ »

จงร้องเพลงบทใหม่

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี:สดุดี 97-99, โรม 16 อ่าน:สดุดี 98 ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้า เปล่งเป็นเสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญ – สดุดี 98:4         ศิษยาภิบาลวิลลิสได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวัย 94 ปี และทั้งที่อยู่บนรถเข็น เขาก็ยังเป็นพยานถึงการที่พระเจ้าทรงนำเขามายังสถานที่แห่งใหม่ เพื่อประกาศพระกิตติคุณ ไม่กี่ปีต่อมาขณะที่เขานอนอยู่บนเตียง เขาได้เป็นพยานอย่างกระตือรือร้นถึงโอกาสที่ดีที่สุดที่เขาได้ชื่นชมในพระเจ้า เมื่อเขาเสียชีวิตด้วยวัย 100 ปี สิ่งที่เขาทิ้งไว้เป็นมรดกคือบรรดาผู้ที่ร้องเพลงบทใหม่สรรเสริญพระเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่ชีวิตของเขามาถึงจุดเปลี่ยน         สดุดี 98 เตือนเราให้ร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าผู้ทรง “กระทำการอัศจรรย์ พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นำความมีชัยมา” (ข้อ 1) เราควรยกย่องพระองค์แม้ในเวลาที่ทุกข์ยาก เพราะพระองค์ทรงระลึกถึง “ความรักมั่นคงของพระองค์และความสัตย์สุจริต” (ข้อ 3) แม้พระธรรมสดุดีตอนนี้จะหมายถึงการที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากการเป็นทาส แต่ก็เล็งถึงการช่วยให้รอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ด้วย และเมื่อเราระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา เราจึงไว้วางใจให้พระองค์ช่วยเหลือเราจากความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบัน รวมทั้งความไม่แน่นอนในอนาคต         ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ให้ทะเลคำรนกับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทะเลนั้น พิภพ และบรรดาผู้อาศัยอยู่ในนั้น…ให้บรรดาเนินเขาร้องเพลงด้วยความชื่นบานด้วยกันเฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเจ้า” (ข้อ 7-9)…

อ่านต่อ »