Tag  |  %e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%99

ลบล้างไม่ได้

ฉันไม่สามารถลบล้างสิ่งที่ฉันทำลงไปแล้วได้ ผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถขวางทางทำให้ฉันขับเข้าไปตรงหัวจ่ายน้ำมันไม่ได้ เธอลงจากรถเพื่อแวะทิ้งขยะ แต่ฉันไม่อยากรอ จึงบีบแตรใส่ ถอยรถและขับวนไปอีกทางอย่างหงุดหงิด ทันใดนั้นฉันรู้สึกแย่ที่ตัวเองไม่อดทนและไม่ยอมรอเพียง 30 วินาทีจนเธอขับรถออกไป ฉันขอโทษต่อพระเจ้า ผู้หญิงคนนั้นควรจอดรถให้ถูกที่ก็จริง แต่ฉันก็ควรแสดงน้ำใจและความอดทนแทนที่จะเกรี้ยวกราด แต่ก็สายเกินกว่าที่จะไปขอโทษผู้หญิงคนนั้น เพราะเธอไปเสียแล้ว

อดทนต่อไป

ในปี 2006 มีการสำรวจผู้ใหญ่มากกว่าหนึ่งพันคนพบว่า คนส่วนมากจะหมดความอดทนในเวลาเฉลี่ย 17 นาทีเมื่อต้องยืนต่อแถวและคนส่วนมากจะหมดความอดทนภายในเพียง 9 นาทีเมื่อรอสายโทรศัพท์การไม่อดทนเป็นลักษณะนิสัยที่พบได้ทั่วไป

Related Topics

> ODB

อธิษฐานเพื่อคุณวันนี้

เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ยุ่งยากหรือปัญหาหนักใจ เรามักขอให้พี่น้องในพระคริสต์อธิษฐานเพื่อเรา การได้รู้ว่าคนอื่นซึ่งห่วงใยกำลังร้องทูลเรื่องของเราต่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่หนุนใจมาก แต่หากคุณไม่มีเพื่อนคริสเตียนที่ใกล้ชิด หรืออยู่ในที่ซึ่งต่อต้านข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ ใครจะอธิษฐานเพื่อคุณ

ความมั่งมีแท้

ในพิธีไว้อาลัยพ่อของเพื่อนฉัน มีคนบอกเธอว่า “ฉันไม่เคยรู้จักใครที่สนุกกับการช่วยเหลือคนอื่น จนได้พบพ่อของเธอ” พ่อของเธอมีส่วนช่วยสร้างแผ่นดินของพระเจ้าด้วยการปรนนิบัติรับใช้ผู้คน ทั้งยังหัวเราะ รัก และพบปะคนแปลกหน้าซึ่งต่อมากลายเป็นเพื่อนเมื่อเขาเสียชีวิต เขาเหลือไว้ซึ่งมรดกแห่งความรัก ในทางตรงกันข้าม ป้าของเพื่อนฉันซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อมองว่ามรดกของเธอคือสมบัติซึ่งเธอครอบครอง ในช่วงบั้นปลายชีวิต เธอเอาแต่กังวลว่าใครจะมาดูแลสมบัติของบรรพบุรุษและหนังสือหายาก

จากคำสอนและตัวอย่างของพระเยซู พระองค์ทรงเตือนผู้ติดตามพระองค์ให้หลีกเลี่ยงการสะสมทรัพย์สมบัติ บริจาคให้กับคนยากจนและให้คุณค่ากับสิ่งซึ่งสนิมไม่อาจกัดกินหรือเปื่อยเน่าได้ พระเยซูตรัสว่า “เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย” (ลูกา 12:34)

เรามักคิดว่าสิ่งของต่างๆ ทำให้ชีวิตเรามีความหมาย แต่เมื่ออุปกรณ์รุ่นล่าสุดเสียหรือเราทำของมีค่าหาย เราก็เริ่มตระหนักว่าสิ่งที่ให้ความพึงพอใจและยั่งยืนคือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า สิ่งซึ่งไม่เหี่ยวแห้งหรือจางหายไปคือความรักและความห่วงใยของเราที่มีต่อคนอื่น

จงทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เห็นชัดว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งใด ขอทรงเปิดเผยว่าใจของเราอยู่ที่ไหนและช่วยให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด (ลูกา 12:31)

ให้ใจสงบ

ขณะชมคอนเสิร์ต ใจของผมฉุกคิดถึงปัญหาที่รอการแก้ไข ขอบคุณพระเจ้าที่ผมใจลอยไปคร่เูดียว เนื่องจากถ้อยคำในบทเพลงนมัสการอันไพเราะเริ่มแตะใจผมอย่างลึกซึ้ง นักร้องอะแคปเปลลาชายกลุ่มหนึ่งกำลังร้องเพลง “นิ่งเถิดดวงใจ” ผมน้ำตาเอ่อเมื่อฟังเนื้อเพลงและคิดถึงสันติสุขอันสงบซึ่งพบได้ในพระเจ้าเท่านั้น