สื่อสิ่งพิมพ์ของเรา

basic-for-christian-living

มานาพื้นฐานชีวิตคริสเตียน

ราคา ฿30.00

“หนังสือพื้นฐานชีวิตคริสเตียน” เป็นเครื่องมือที่จะช่วยผู้เชื่อใหม่ให้ได้เรียนรู้อย่างมีรสชาติจากพระวจนะของพระเจ้า คำถาม คำศัพท์สำคัญ และบทความมานาประจำวันใน 28 หัวเรื่อง เช่น การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ การนมัสการพระเจ้า ที่จะช่วยให้ผู้เชื่อใหม่เริ่มต้นก้าวสำคัญนั้นอย่างมั่นคง

odb-intro

มานาฯ ฉบับแนะนำ

ราคา ฿10.00

เนื้อหา 27 วัน เหมาะสำหรับผู้สนใจหรือผู้ที่ไม่เคยสมัครสมาชิกมานาประจำวันมาก่อน

356

มานา 365

ราคา ฿150.00

รวบรวมบทความดีๆ จากหนังสือมานาฯ พร้อมข้อพระคัมภีร์ เหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรัก เพื่อให้ถ้อยคำของพระเจ้าดูแลเขาไปตลอด 365 วัน

spark

หนังสือสำหรับเด็ก Sparx

ราคา ฿180.00

หนังสือเพื่อการเรียนรู้เรื่องพระเยซูคริสต์สำหรับเด็กๆ สีสันสดใส ตัวการ์ตูนน่ารัก เกมฝึกสมอง และฝึกภาษาอังกฤษ

cartoon-Joseph

การ์ตูน “โยเซฟผู้พิชิต”

ราคา ฿40.00

จากเรื่องราวของโยเซฟในพระคัมภีร์ สู่รูปแบบของการ์ตูนที่มีภาพเล่าเรื่องและเข้าใจง่าย

DBSS-Jesus-Prayer

แบบแผนคำอธิษฐานของพระเยซู

ราคา ฿30.00

มีบทเรียน 5 วัน พร้อมคำถามเพื่อศึกษาส่วนตัวและอภิปรายในกลุ่มย่อย

DS-money

[ชุดหนังสือ] “คำอุปมาเรื่องเงินทอง”

ราคา ฿15.00

“คำอุปมาเรื่องเงินทอง” แผนการเงินที่ดีที่สุด ก็อาจล้มเหลวได้ ถ้าขาดสติปัญญาที่กล่าวถึงในคำอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องเงินทองสามเรื่อง หากเราไม่เข้าใจว่าจิตใจเราถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณค่าใด ความพยายามทุกอย่างที่เรากระทำเพื่อวางแผนสำหรับอนาคตก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง

จำนวนหน้า: 55 หน้า
ขนาด: 14.5 x 10 ซม.
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง***

DS-broken-relationship

[หนังสือชุด] “ความสัมพันธ์ที่แตกร้าว”

ราคา ฿15.00

“ความสัมพันธ์ที่แตกร้าว” แนวทางและขั้นตอนตามพระคำขอพระเจ้า ที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ที่แตกร้าวให้ต่อติดดังเดิม

ขนาด: 14.5 x 10 ซม.
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง***

DS-power-of-cross

[ชุดหนังสือ] “ฤทธิ์อานาจแห่งไม้กางเขน”

ราคา ฿15.00

“ฤทธิ์อานาจแห่งไม้กางเขน” ทุกคนที่รอด ก็รอดเพราะการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขน การไถ่บาปบนกางเขนส่งผลทันที และยังคงดำเนินผลนั้นมาตลอดสองพันปี

จำนวนหน้า: 40 หน้า
ขนาด: 14.5 x 10 ซม.
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง***

DS-Eve-Rahab

[ชุดหนังสือ] ตัดสินใจถูกชีวิตเปลี่ยน

ราคา ฿15.00

[ชุดหนังสือ] “ตัดสินใจถูกชีวิตเปลี่ยน” ทุกมิติในชีวิตคือการตัดสินใจ การตัดสินใจอย่างถูกต้องจะส่งผลทั้งในชีวิตปัจจุบันและอนาคตหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณเข้าใจหลักการในการตัดสินใจ

ขนาด: 14.5 x 10 ซม.
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง***

DS-finishing-well

[ชุดหนังสือ] “จบดี” อยู่อย่างสง่างามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของชีวิต

ราคา ฿15.00

“จบดี” วิธีจบบทสุดท้ายของหนังสือแห่งชีวิตที่ถูกต้องสำหรับคริสเตียน พิสูจน์ว่าความเชื่อของเราเป็นจริง และทิ้งมรดกแห่งความทรงจำที่เต็มด้วยแรงบันดาลใจให้กับคนที่ยังอยู่

จำนวนหน้า: 45 หน้า
ขนาด: 14.5 x 10 ซม.
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง***

DS-design-for-desire

[ชุดหนังสือ] “ออกแบบรักจากพระผู้สร้าง”

ราคา ฿15.00

“ออกแบบรักจากพระผู้สร้าง” ไขข้อข้องใจในเรื่องเพศ และความปรารถนาทางเพศตามมุมมองของพระคัมภีร์ รวมไปถึงวิธีเอาชนะบาปทางเพศที่ความจริงจากพระคำของพระเจ้าจะเป็นผู้ปลดปล่อยพันธนาการแห่งความบาปนี้ได้

จำนวนหน้า: 55 หน้า
ขนาด: 14.5 x 10 ซม.
***ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง***

booklet-10-reason-GOD-exist

แผ่นพับ “10 เหตุผลที่เชื่อว่า มีพระเจ้า”

ราคา ฿2.00

แผ่นพับ “10 เหตุผลที่เชื่อว่า มีพระเจ้า” แผ่นพับนี้ จะช่วยให้หมอกควันแห่งความสงสัยในพระเจ้าได้จางหายไป เพียงแค่ให้โอกาสแก่ตนเองในการสืบค้นหาความจริงในเรื่องนี้

booklet-seeking-life-purpose

แผ่นพับ “ชีวิตที่คุณแสวงหา”

ราคา ฿2.00

“ชีวิตที่คุณแสวงหา” แผ่นพับที่นำให้คุณค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต

booklet-love-is

แผ่นพับ “Love is (รักคือ…)”

ราคา ฿2.00

แผ่นพับ “Love is (รักคือ…)”

booklet-unfailing-love

แผ่นพับ “เปี่ยมรัก”

ราคา ฿2.00

แผ่นพับ “เปี่ยมรัก” แผ่นพับที่บอกถึงความรักที่เติมเต็มหัวใจให้มีกำลังเข้มแข็ง และพร้อมที่จะมีความรักที่มากกว่าเดิม!

booklet-the-forgetten-love

แผ่นพับ “The Forgotten Love (ความรักที่ลืมเลือน)”

ราคา ฿2.00

ความรักที่พยายามค้นหา แต่กลับไม่พบ! แผ่นพับนี้จะช่วยให้พบรักที่แท้จริง ประกอบด้วยบทความ มานาฯ 5 วัน

booklet-forgiven-and-forgiving

แผ่นพับ “อภัยได้อย่างเสรี”

ราคา ฿2.00

“อภัยได้อย่างเสรี” เพราะทุกๆ ความสัมพันธ์ต้องการ การให้อภัย แผ่นพับนี้จะช่วยคุณให้เผชิญกับการให้อภัยในมุมมองใหม่ ที่ทำให้เกิดความสุขได้ ประกอบด้วยบทความ มานาฯ 5 วัน

booklet-choices

แผ่นพับ “ชีวิตที่คุณเลือกได้”

ราคา ฿2.00

“ชีวิตที่คุณเลือกได้” แผ่นพับที่จะตอบคำถามว่า ชีวิตมีทางเลือกจริงหรือ?

booklet-wonderful-love

แผ่นพับ “รักวิเศษ”

ราคา ฿3.00

ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 12 หน้า ที่สื่อให้รู้ว่า มีความรักพิเศษที่แตกต่างจากความรักอื่นๆ อยู่จริง… ขอเชิญชวนท่านให้มาพบกับความรักที่แสนวิเศษนี้ผ่านเรื่องราวมานาฯ และคำพยานของผู้ที่ได้พบรักเช่นนี้

booklet-happiness-inside-out

แผ่นพับ “สุขใจสบายกาย”

ราคา ฿2.00

“สุขใจสบายกาย” แผ่นพับที่จะเติมกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความเจ็บป่วย

booklet-he-knows-your-pain

แผ่นพับ “หายเหนื่อยเป็นสุข”

ราคา ฿2.00

“หายเหนื่อยเป็นสุข” แผ่นพับที่จะเติมกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์

booklet-see-you-again

แผ่นพับ “แล้วพบกันใหม่”

ราคา ฿2.00

“แล้วพบกันใหม่” แผ่นพับที่บอกถึงความหวัง แม้ในเวลาที่ต้องเผชิญกับความตาย

booklet-help-yourselves

แผ่นพับ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน?”

ราคา ฿2.00

แผ่นพับ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน?” จริงหรือที่เราสามารถรับมือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ แผ่นพับนี้จะช่วยให้เกิดกำลังใจ และมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต

booklet-10-reason-JESUS-risen

แผ่นพับ “10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย”

ราคา ฿2.00

10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย แผ่นพับนี้ ได้เหตุผล 10 ประการที่ทำให้เห็นว่า การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูนั้นเกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดของมนุษยชาติ

booklet-who-love-you

แผ่นพับ “ใครหนอ”

ราคา ฿2.00

“ใครหนอ” ไม่ว่าลูกจะทำผิดกี่ครั้ง อ้อมกอดของแม่มักจะนำมาซึ่งความรักและการยกโทษเสมอ แผ่นพับนี้จะช่วยคุณเข้าใจถึงความรักของพระเจ้า ดั่งที่แม่รักลูกของตน ประกอบด้วยบทความ มานาฯ 5 วัน

วิธีการสั่งซื้อ

1. เลือกหนังสือที่ต้องการสั่ง คำนวณจำนวนเงินยอดรวม

2. ชำระเงินโดยเลือกวิธีการดังต่อไปนี้

 • ส่งธนาณัติ ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน” สั่งจ่าย ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243
 • สั่งจ่ายเช็ค ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”
 • ทำการโอนเงินตามจำนวนเงินยอดรวมเข้ามาที่
  ชื่อบัญชี “พันธกิจมานาประจำวัน” (ODB Ministries Thailand)

  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
  กสิกรไทย อโศกดินแดง 049-2-91707-9
  กรุงเทพ หัวหมาก 180-8-34926-8
  ไทยพาณิชย์ ย่อยบิ๊กซี หัวหมาก 169-2-28283-6
  ทหารไทย เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง 128-2-09993-4

3. แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทร และจำนวนหนังสือที่สั่ง พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน หรือแจ้งวัน เวลา ธนาคารที่โอน เข้ามาทาง อีเมล์ thailand@odb.org หรือ แฟกซ์ 02-718-6016

**สำหรับสมาชิกที่โอนเงินด้วยการทำรายการทางธนาคารออนไลน์ กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล เบอร์โทร ให้ชัดเจน พร้อมรายละเอียดการสั่งซื้อ เพื่อประโยชน์ของคุณเอง เนื่องจากอีเมล์ที่ส่งโดยตรงจากธนาคารบางครั้งไม่ได้แจ้งชื่อนามสกุลของผู้โอนไว้ ทำให้เราไม่สามารถทราบได้ว่า โอนมาจากสมาชิกท่านใด**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2718-5166 หรือ e-mail: thailand@odb.org