ขนาดตัวอักษร: ซูมเข้า

ยกนิ้วให้

มานาฯ เสียง

แพนโดราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางดนตรีอย่างหนึ่งในยุคอินเทอร์เน็ต โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยคุณสร้างสถานีวิทยุของตัวเอง โดยทำให้คุณ “เลือกเฉพาะ” เพลงที่คุณต้องการได้โปรแกรมนี้จะเล่นเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลง คุณเพียงแค่เลือกสัญลักษณ์ชูนิ้วโป้งขึ้นหรือคว่ำลงเพื่อบอกว่าคุณชอบหรือไม่ชอบเพลงนั้น ในที่สุดคุณก็จะได้ฟังเฉพาะเพลงแบบที่คุณชอบ

น่าเสียดายที่บางครั้งเราก็ทำเช่นนั้นกับพระคัมภีร์ หลายคนอาจเลือกเฉพาะข้อพระคัมภีร์ที่ชอบเป็นพิเศษและไม่สนใจข้ออื่นๆ จนกลายเป็นพระธรรม “เลือกเฉพาะ” ที่ชอบ ผู้เขียนสดุดีมองพระวจนะของพระเจ้าแบบนี้คือ “พระวจนะของพระองค์ ทุกคำเป็นความจริง” (สดด.119:160) และอัครทูตเปาโลบอกกับทิโมธี ศิษยาภิบาลหนุ่มว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์” (2 ทธ.3:16)

พระวจนะของพระเจ้าสำคัญสำหรับพระเยซู (มธ.5:17-18) แต่พระองค์ทรงมองต่างจากบรรดาผู้นำศาสนาในสมัยนั้น สำหรับพระองค์ “อย่าฆ่าคน” มีค่าเท่ากันกับการ “โกรธพี่น้องของตน” (มัทธิว 5:21-22) พระองค์ไม่เลือกข้อพระคัมภีร์ตามพระทัย แต่ทรงเป็นห่วงแรงจูงใจของแต่ละคนในการนำพระวจนะทั้งสิ้นไปใช้ในชีวิต

เมื่อเรารับพระวจนะของพระเจ้าโดยครบถ้วน เราจะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นและปรารถนาที่จะถวายเกียรติพระองค์ – MW

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่อยากละเลยพระวจนะของพระอค์หรือมองข้ามสิ่งที่ดูเหมือนทำตามได้ยาก ขอโปรดให้ข้าพระองค์เห็นจิตใจของตัวเอง และเชื่อฟังจากใจในทุกสิ่งที่พระองค์บอกข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน
เมื่อคุณเปิดพระคัมภีร์จงขอให้พระเจ้าเปิดหัวใจของคุณด้วย
แบ่งปันให้เพื่อน "ยกนิ้วให้"

  2 ตอบ to “ยกนิ้วให้”

  1. admin พูดว่า:

   (เพลงประกอบมานาฯ เสียงวันนี้ “ถ้อยคำ” นะคะ)

  2. กิตติวุฒิ ช่างเสนา พูดว่า:

   ขอบคุณพระเจ้าครับ
   พระวจนะของพระเจ้าช่วยให้เราเติบโตได้ครับ อาเมน

  ความเห็น


  + 6 = 10