ขนาดตัวอักษร: ซูมเข้า

ควบคุมได้ แต่ดับไม่ได้

มานาฯ เสียง

ในเดือนมิถุนายน 2012 ไฟป่าวอลโด แคนยอนได้ทำลายบ้านเรือนในเมืองโคโลราโดสปริงส์ไป 346 หลัง และเผาป่าบนภูเขาไปกว่า 74 ตารางกิโลเมตร มีประกาศว่าสามารถจำกัดเพลิงได้ 100% เมื่อมีการวางแนวสกัดเพลิงโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ไฟป่าถูกจำกัดให้อยู่ในวงที่กำหนดจนกว่าจะดับสนิท เจ้าหน้าที่ข้อมูลไฟป่าแจ้งเตือนชาวบ้านว่า พวกเขาอาจจะยังคงเห็นควันไฟในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ เพราะถึงแม้จะจำกัดเพลิงได้ แต่ไฟก็ยัง “ควบคุมไม่ได้และไม่ดับสนิท”

เมื่อโลกของเราถูกกระทบด้วยโศกนาฏกรรมและการกระทำที่ชั่วร้าย เราก็ปรารถนาให้ถึงวันที่ความชั่วร้ายถูกทำลายและพระเจ้าทรงปิดฉากสุดท้ายของประวัติศาสตร์และทรงตั้งอาณาจักรของพระองค์ขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระคุณให้กับเรา เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีความเชื่อและมีเป้าหมายขณะรอคอยพระองค์เสด็จกลับมา ในฮีบรู 10 เราได้รับการหนุนใจให้เข้าใกล้พระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ฮีบรู 10:22) ยึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อ (ฮีบรู 10:23) ปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี (ฮีบรู 10:24) และประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อหนุนใจกัน “ให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” (ฮีบรู 10:25)

ตราบจนถึงเวลาที่พระเจ้าดับไฟแห่งความชั่วร้ายเป็นนิจ พระองค์ประทานพระคุณและกำลังให้เราอดทนต่อการทดลองของชีวิตได้ ในขณะที่เรารอคอยพระองค์เสด็จกลับมา – DCM

ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณที่พระองค์ประทานให้เราเพื่อจะดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์ เราคาดหวังถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมา ความชั่วร้ายจะหมดไป และเราจะได้อยู่กับพระองค์ในความสมบูรณ์ตลอดไป
พระเยซูจะเสด็จมาอาจเป็นวันนี้ก็ได้!
แบ่งปันให้เพื่อน "ควบคุมได้ แต่ดับไม่ได้"

  3 ตอบ to “ควบคุมได้ แต่ดับไม่ได้”

  1. 24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า พูดว่า:

   จงตื่นมารับมานาประจำวันเพื่อคอยท่าพระองค์กลับมาดั่งดาวประจำรุ่ง

  2. อ.เทด พูดว่า:

   ข้าแต่พระเจ้า แม้ความทุกข์จากบาปในใจลูกจะไม่สามารถดับให้สนิทได้จากผลของบาปน้ัน ขอบคุณพระองค์ที่ จำกัดขอบเขตไม่ให้มันลุกลามจนยากเกินควบคุม จนลูกต้องพินาศ

  3. Mr. Hymn พูดว่า:

   พระเยซูจะกลับมาอย่างแน่นอน

   มัทธิว 24:36-39 “แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งสวรรค์หรือพระบุตร มีแด่พระบิดาองค์เดียว เพราะว่าในสมัยของโนอาห์เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาจะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายพากันกินดื่มกัน สมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือใหญ่ และน้ำท่วมกวาดเอาพวกเขาไปทุกคนโดยไม่ทันรู้ตัวอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น”

   มาระโก 13:32-33 “แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลานั้น แม้แต่พวกทูตในฟ้าสวรรค์หรือพระบุตร มีแด่พระบิดาเท่านั้น จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพราะพวกท่านไม่รู้ว่าวันนั้นหรือเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่”

   ลูกา 17:24, 26-30 “เพราะว่าบุตรมนุษย์ ในวันของพระองค์นั้นจะเหมือนอย่างฟ้าแลบ เมื่อแลบออกจากฟ้าข้างหนึ่ง ก็ส่องสว่างไปถึงฟ้าอีกข้างหนึ่ง. ในสมัยของโนอาห์เหตุการณ์เคยเป็นมาแล้วอย่างไร ในสมัยของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย พวกเขากินและดื่ม สมรสกัน และยกให้เป็นสมีภรรยากัน จนกระทั่งถึงวันนั้นที่โนอาห์เข้าไปในนาวา และน้ำมาท่วมล้างพลาญพวกเขาจนหมดสิ้น ในสมัยของโลทก็เหมือนกัน เขากินดื่ม ซื้อขาย หว่านปลูก ก่อสร้าง แต่เมื่อวันนั้นที่โลทออกจากเมืองโสโดม ไฟและกำมะถันก็ตกจากฟ้ามาเผาผลาญพวกเขาจนหมดสิ้น ในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้น”

   วิวรณ์ 16:15 “นี่แน่ะ เรากำลังจะมาเหมือนอย่างขโมย คนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอาย”

   และเวลาพระเยซูกลับมาทุกคนจะได้เหห็น จะไม่ใช่หายไปแค่พริบตาเหมือนที่หลายๆคนพูดต่อๆกัน เพราะ
   วิวรณ์ 1:7 “นี่แน่ะ พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ และนัยน์ตาทุกดวงจะเห็นพระองค์ แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์ และ มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์ จะเป็นไปอย่างนั้น อาเมน”

   ผมขอหนุนใจให้เราทุกคนเตรียมตัว ถ้าเราอยากรู้เรื่องราวในการเตรียมพร้อมแนะนำให้ไปอ่านใน 1 ยอห์น 1-5 เลยคับ และอ่านเพิ่มเติมได้ใน พระธรรม มัทธิว, มาระโก, ลูกา และ ยอห์น คับ

   ฟ้าสวรร์คไม่ได้เข้าง่ายอย่างที่คิดนะคับ แต่ไม่ยากเกินกำลังนะคับ ผมขอยกบางส่วนมาจาก 1 ยอห์น 2 นะคับ
   1 ยอห์น 2:3-4 “ถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์ ผู้ที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์” แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญติของพระองค์ คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและสัจจะ(ความจริง)ไม่ได้อยู่ในเขาเลย”

   1 ยอห์น 2:29 “ถ้าพวกท่านรู้ว่าพระองค์ทรงเที่ยงธรรม ท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความเที่ยงธรรมนั้นเกิดมาจากพระองค์ด้วย

   ขอพระเจ้าหนุนใจ, เสริมกำลังทุกคน และ อวยพระพรนะคับ

  ความเห็น


  4 − = 1