ขนาดตัวอักษร: ซูมเข้า

ส่งต่อ

มานาฯ เสียง

ผมสังเกตมาหลายปีว่าคนที่เคยทุกข์จะไวในการปลอบประโลมผู้ที่มีความทุกข์ด้วยกันเมื่อสามีภรรยาที่อายุยังน้อยต้องสูญเสียลูก สามีภรรยาที่เคยสูญเสียลูกมาก่อน ถามว่ามีอะไรให้ช่วยบ้าง หากสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งต้องสูญเสียรายได้หลัก อีกคู่หนึ่งจะเข้ามาเสนอความช่วยเหลือทันที เพราะหลายปีก่อนพวกเขาเคยถูกยึดทรัพย์สินไปเนื่องจากไม่มีเงินชำระค่างวด เราเห็นพระกายของพระคริสต์ช่วยเหลือเกื้อกูลและหนุนใจกันและกันเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าคริสเตียนเหล่านี้ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถใช้ความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบเดียวกันได้

คุณเคยเจ็บป่วย สูญเสียคนที่คุณรัก ถูกจำจอง หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่? ในความทุกข์ยากทั้งปวง พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงทำให้เกิดสิ่งดีจากช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของเรา (ยก.1:2-4) ซึ่งวิธีที่สำคัญวิธีหนึ่งคือ การที่เราส่งต่อการปลอบประโลมที่เราได้รับจากพระเจ้า ไปยังผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากในขณะนี้

ดังที่เปาโลกล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 1:3-7 ว่า เราได้รับการปลอบประโลมจากพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงเข้าใจความทุกข์ของเราและเราได้ถวายเกียรติพระองค์ เมื่อเราส่งต่อการปลอบประโลมของพระองค์ไปยังผู้อื่น

เราไม่ควรปล่อยให้ผู้อื่นต้องทนทุกข์อยู่เพียงลำพัง หากเรารู้ว่ามีใครบางคนกำลังลำบาก พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้นำคนนั้นมาถึงพระองค์ ผู้ทรงปลอบประโลมได้ดีที่สุด – RK

ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ขอทรงช่วยให้เราก้าวออกมา เมื่อคนที่อยู่รอบข้างเรากำลังทนทุกข์กับการทดลองที่เราเคยประสบมาแล้ว ขอทรงช่วยให้เราสามารถปลอบโยน ดังที่พระองค์ทรงปลอบโยนเราในเวลาที่ผ่านมา
พระเจ้าทรงปลอบประโลมเราเพื่อเราจะปลอบโยนผู้อื่นได้
แบ่งปันให้เพื่อน "ส่งต่อ"

  4 ตอบ to “ส่งต่อ”

  1. admin พูดว่า:

   (เพลงประกอบมานาฯ เสียงวันนี้ “พระคุณซ้อนพระคุณ” นะคะ)

  2. กรวิกา วิริยะส่องแสง พูดว่า:

   ขอบคุณรายการมานาที่ได้นำพระวจนะมา เพื่อให้ได้รับกำลังจากพระเจ้าทุกเช้า และมีกำลังในการเผชิญกับความทุกข์ยาก

  3. เฟิร์สRU3 พูดว่า:

   เพลงพระคุณซ้อนพระคุณ เพราะมาก^^

  4. Ari พูดว่า:

   ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์สามารถปลอบโยน ดังที่พระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์ในเวลาที่ผ่านมา..อาเมน.

  ความเห็น


  − 2 = 3