ขนาดตัวอักษร: ซูมเข้า

เชือกรองเท้าหลุด

มานาฯ เสียง

การกระทำของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมด เซบาสเตียน จังเกอร์ นักหนังสือพิมพ์ ได้ติดตามทหารหมู่หนึ่งไป เขาเห็นทหารคนหนึ่งเดินไปบอกเพื่อนทหารอีกคนหนึ่ง ซึ่งเชือกรองเท้าของเขาระพื้น เขาไม่ได้ทักเพราะห่วงความสวยงาม แต่เพราะเชือกรองเท้าหลุดทำให้ทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยง เพราะเขาอาจจะสะดุดและหกล้มในนาทีวิกฤติ จังเกอร์ตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนด้วย

“เชือกรองเท้า” ของอาคานก็ “หลุด” และเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่า บาปไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัว หลังจากอิสราเอลรบชนะเมืองเยรีโค พระเจ้าตรัสสั่งโยชูวาอย่างชัดเจนว่าให้จัดการอย่างไรกับเมืองนี้และทรัพย์สิ่งของที่ยึดมาได้ (ยชว.6:18) ประชาชนต้องอยู่ “ห่างไกลจากของที่ต้องทำลายถวายนั้น” และนำเงินและทอง “เข้าไปไว้ในคลังของพระเจ้า” (ยชว.7:18-19) แต่พวกเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ (ยชว.7:1) ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ว่า ไม่ใช่อิสราเอลทุกคน แต่มีคนเดียวเท่านั้นที่ทำบาป คือ อาคาน และการกระทำของเขาทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบและพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติ

ในฐานะสาวกของพระเยซู เราเป็นของกันและกัน และการกระทำของเราแต่ละคนจะส่งผลกระทบต่อพระนามของพระเจ้า และพระกายทั้งหมดของพระคริสต์ ให้เรา “ผูกเชือกรองเท้าให้แน่น” เพื่อที่เราทุกคนจะร่วมกันถวายเกียรติอันสมควรแด่พระองค์ร่วมกัน – MW

ข้าแต่พระเจ้า เรารู้ว่าความบาปของเราปกปิดไว้ไม่ได้ แม้เราจะพยายามซ่อนบาปก็ตาม ขอโปรดช่วยเราให้ระลึกไว้ว่าเราเป็นของพระองค์ และของกันและกัน และสิ่งที่เราทำด้วยตัวของตัวเองทำให้พระองค์เสียพระทัย และส่งผลกระทบต่อพี่น้องคริสเตียน
ความบาปส่วนตัวส่งผลกระทบต่อส่วนรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แบ่งปันให้เพื่อน "เชือกรองเท้าหลุด"

  5 ตอบ to “เชือกรองเท้าหลุด”

  1. admin พูดว่า:

   เพลงประกอบมานาฯ เสียงวันนี้ “ล้างใจ” นะคะ

  2. ณัฎฐรีญา พูดว่า:

   คนเดียวเท่านั้นที่ทำบาป คือ อาคาน และการกระทำของเขาทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบและพระเจ้าไม่ได้รับเกียรติ

   ขอบคุณพระเจ้ามานาวันนี้บอกถึงความสัตว์ซื่อของเราต่อพระเจ้า และบาปที่เราปกปิดไว้แต่พระองค์ทรงรับรู้ทุกอย่างที่เรากระทำ…อาเมน

  3. ฝัน พูดว่า:

   มานาประจำวันนี้ เป็นเสียงจากพระเจ้าที่กินใจมาก และขอบคุณเพลงจบท้ายที่ทำให้เราคิดได้

  4. bjia6519 พูดว่า:

   ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาบอกชื่อเพลงมาด้วย อยากให้ทราบว่า ยังมีอีกหลายคนที่ติดตามชื่อเพลงในตอนท้าย เพราะช่วยทำให้การเผ้าเดี่ยวได้รับพระพรมากยิ่งขึ้น
   ขอพระเจ้าอวยพรครับ

  ความเห็น


  + 7 = 11